GALLERY

Delta's 'PATRON CONCLAVE' -3rd May 2019 (Hotel Raddison Blu-Ahmedabad)

WhatsApp Image 2019-05-03 at 22.11.06
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.06.30
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.05.07
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.05.06
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.05.05
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.05.03
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.05.06
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.05.04
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.03.46
WhatsApp Image 2019-05-11 at 07.36.32
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.05.03
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.03.43
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.03.36
WhatsApp Image 2019-05-04 at 08.03.03

CONTACT US

+ 91 9998980947

212, Red Coral, Near Gada Circle,

Harni Road, Harni-390022

Vadodara-Gujarat (India)

Vadodara: +91 6354687204  | +91 9106466882

Ahmedabad: +91 9510168103

Quick Links:

  • whatsapp
  • Email
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon